เมื่อถูกแมลงกัดต่อย
ควรมีการปฐมพยาบาลอย่างไร

เมื่อถูกแมลงกัดต่อย
ควรมีการปฐมพยาบาลอย่างไร

การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย

สำหรับปัญหาเมื่อถูกยุง มด หรือแมลงกัดต่อย ผิวหนังมักมีการอักเสบ บวมแดง คันหรือมีอาการแพ้ได้ โดยเฉพาะในเด็ก ที่มักจะมีการเกาอยู่บ่อยครั้ง ควรมองหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมจากการโดนแมลงกัดต่อยเพื่อดูแลผิวไม่ให้มีการอักเสบไปมากกว่านี้ สามารถทำตามได้ ดังนี้

วิธีดูแลผิวในกรณีที่ถูก ต่อ แตน ผึ้ง ซึ่งมีเหล็กในต่อย

วิธีดูแลผิวในกรณีที่ถูก ต่อ แตน ผึ้ง ซึ่งมีเหล็กในต่อย

หากโดนแมลงตัวเล็กอย่าง ต่อ แตน ผึ้ง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีเหล็กในต่อย อาจทำให้มีเหล็กในฝังลงบนผิวหนังได้ และส่งผลให้ผิวเกิดอาการอักเสบ มีอาการปวด แสบ ร้อนรวมถึงมีตุ่มบวมแดง ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายและค่อย ๆ ดีขึ้นในเวลาต่อมา แต่หากมีอาการแพ้พิษเหล็กใน ซึ่งอาจทำให้มีอาการรุนแรง ดังนั้นหากโดนต่อ แตน หรือผึ้งต่อย ควรรีบปฐมพยาบาลเพื่อรักษาแมลงกัดต่อย ด้วยวิธีการดังนี้

 • เมื่อโดนผึ้ง ต่อหรือแตนต่อย ควรนําเหล็กในออกทันที ซึ่งเป็นวิธีการปฐมพยาบาลในขั้นตอนแรก ที่สามารถลดปริมาณการนําพิษที่เข้าสู่ร่างกาย
 • ฟอกสบู่และล้างทําความสะอาดผิวบริเวณที่ถูกต่อย
 • อาจใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นประคบเพื่อลดอาการบวมและปวดในช่วง 1-2 วัน
 • สามารถรับประทานยาแก้ปวดหรือยาแก้แพ้หากมีอาการปวดหรืออาการคันมาก ตามลําดับ
 • อาจใช้ยาทาแมลงกัดต่อยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารที่ลดอาการอักเสบ ได้เช่นเดียวกับกรณีของยุงหรือแมลงอื่น ๆ กัด หากมีอาการไม่รุนแรง
การป้องกันตนเองจากแมลงกัดต่อย

จะป้องกันตนเองจากแมลงกัดต่อยอย่างไรดี?

เมื่อโดนแมลงกัดต่อย และรู้ว่าควรใช้อะไรทาเพื่อช่วยบรรเทาอาการ ยังจะส่งผลดีต่อผิวในเรื่องต่างๆ ที่อาจช่วยลดการเกิดผิวหนังอักเสบจากการแพ้ ผิวมีรอยดำ และรอยแดงจากแมลงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีข้อควรปฏิบัติที่สามารถทำตามได้ดังนี้

 • สวมเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่มิดชิดเมื่ออยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะมียุงหรือแมลงชุกชุม
 • ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแมลง เช่น ที่อับชื้น พงไม้
 • ใช้มุ้ง หรืออุปกรณ์กันยุงต่าง ๆ
 • ก่อนนอน ควรปัดที่นอน ผ้าห่ม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีแมลงต่าง ๆ อยู่บนนั้น
 • ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด และเปิดไฟเฉพาะที่จําเป็นเพื่อไม่ให้แมลงมาเล่นไฟ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ช่วยไล่ยุง หรือแมลง