การรักษาตนเองเมื่อถูกยุง
และแมลงกัดต่อย

The structure of your skin

โดยทั่วไปเมื่อถูกยุง มด หรือแมลงกัด ผิวหนังมักมีการอักเสบ บวม แดง หรือมีอาการแพ้ได้ ดังนั้นวิธีการรักษาที่เหมาะสม คือ

The structure of your skin

กรณีที่ถูก ต่อ แตน ผึ้ง ซึ่งมีเหล็กในต่อยนั้น มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

 • ควรนําเหล็กในออกทันทีเพื่อลดปริมาณนําพิษที่เข้าสู่ร่างกาย
 • ฟอกสบู่และล้างทําความสะอาดผิวบริเวณที่ถูกต่อย
 • อาจใช้นําแข็งหรือน้ำเย็นประคบเพื่อลดอาการบวมและปวดในช่วง 1-2 วัน
 • รับประทานยาแก้ปวดหรือยาแก้แพ้หากมีอาการปวดหรืออาการคันมาก ตามลําดับ
 • อาจใช้ยาทาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารที่ลดอาการอักเสบ ได้เช่นเดียวกับกรณีของยุงหรือแมลงอื่น ๆ กัด หากมีอาการไม่รุนแรง
The structure of your skin

จะป้องกันตนเองจากแมลงกัดต่อยอย่างไรดี?

 • สวมเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่มิดชิดเมื่ออยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะมียุงหรือแมลงชุกชุม
 • ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแมลง เช่น ที่อับชื้น พงไม้
 • ใช้มุ้ง หรืออุปกรณ์กันยุงต่าง ๆ
 • ก่อนนอน ควรปัดที่นอน ผ้าห่ม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีแมลงต่าง ๆ อยู่บนนั้น
 • ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด และเปิดไฟเฉพาะที่จําเป็นเพื่อไม่ให้แมลงมาเล่นไฟ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ช่วยไล่ยุง หรือแมลง