รอยดําที่เกิดหลังจากถูกยุง
หรือแมลงกัดต่อยเกิดจากอะไร?

mosquito bite

รอยดําตามแขน-ขานั้นอาจเป็นผลมาจากการอักเสบของผิวหนังที่โดนยุงหรือแมลงกัดต่อย ส่งผลให้เซลล์เม็ดสีทํางานมากขึ้น และสะสมมากบริเวณที่ผิวหนังอักเสบจนเห็นเป็นสีดําคลําได้ อ่านต่อ

รอยดำจากแมลงกัดต่อยสามารถป้องกันได้หรือไม่?

รอยดำ หรือรอยแผลจากยุง ป้องกันได้ที่ต้นเหตุ เช่น

หากเกิดรอยดําจากยุงหรือแมลงกัดต่อยแล้วจะมีวิธีรักษาหรือไม่?

Newborn baby and young child smiling

รอยดําที่เกิดจากการถูกแมลงกัดต่อยนั้นสามารถหายได้เองแต่อาจใช้เวลานาน แต่หากต้องการให้รอยดําหายเร็วหรือจางเร็วขึ้นจําเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับการ รักษาโดยการใช้ยาหรือเวชสําอางที่มีส่วนประกอบของสารที่ช่วยลดการสร้างเม็ดสี อย่างเหมาะสม