แมลงกัดต่อย บรรเทาได้ด้วย
วิธีธรรมชาติ และของใกล้ตัว

แมลงกัดต่อย บรรเทาได้ด้วย
วิธีธรรมชาติ และของใกล้ตัว

 

ปัญหาจากยุงกัด แมลงกัดต่อย มักทําให้หงุดหงิด ไม่สบายตัว ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวัน และพัฒนาการเรียนรู้ของลูก

อาการคัน ปวด บวม อักเสบ จากยุงกัด แมลงกัดต่อย ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือ ของใกล้ตัว ก็มีประโยชน์ในการบรรเทาอาการจากยุงหรือแมลงกัดต่อยได้เช่นกัน